จิณจุฑา เอียดมา

เป็นนักเขียนบทความมีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีประสบการณ์การดูงานและท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สามารถเขียนรีวิวได้หลากหลาย ทั้งรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว รีวิวสินค้าทุกประเภท แนะนำทริคและเทคนิคต่างๆ