😺 แมวพเนจร 🌿

Only The Moon Can See.🌙
🐱<<< แมวพเนจร >>>🐱
เป็นคนธรรมดาที่ชอบ "เดินทาง🌿 "
ชอบถ่ายภาพ และ เลี้ยงแมว 😸
ว่างก็เก็บกระเป๋าเดินทางไปเรื่อย เรื่อย..🐔
-----------------------------------------
🌵นักบันทึกการเดินทาง 📷
🕊️Somewhere I Belong 🍂